Reklamační formulář

Reklamační protokol slouží k reklamaci zboží značek HB Body, Smirdex a Vitex distribuovaných společností Body Color s.r.o. – dále jen dodavatel.

Vyplněný protokol musí být vytištěn ve dvou vyhotoveních. Jeden podepisuje řidič a zůstává zákazníkovy, druhý si řidič odváží společně s reklamovaným zbožím. Bez tohoto protokolu nelze zboží řidičem převzít. Zboží můžete také s tímto protokolem zaslat na adresu Body Color s.r.o., Studentská 1727, 511 01, Turnov.

Reklamační lhůta dle zákona 30dní, běží od podpisu reklamačního protokolu a převzetí reklamovaného zboží řidičem nebo doručením zboží na výše uvedenou adresu. Dodavatel dle zhodnocení reklamovaného zboží stanový vyřešení reklamace výměnou, vrácením peněz nebo zamítnutím, pokud se prokáže, že reklamace není oprávněná.

Zboží po záruční době nelze reklamovat.

Název prodejny*
Město*
Osoba*
Kontakty*
Název zboží*
Popis reklamace*
Copyright © 2022 - 2024   BODY Color s.r.o. - maloobchod a velkoobchod s barvami